les nederigheid

Wederom een les in nederigheid

Les nederigheidI know what it’s about 

“Master, Master”, roept een jonge monnik in een Zen-cartoon, “I know what it’s about!”
De Meester luistert. “It’s about the here and now!” roept de leerling uit. Waarop de Meester uithaalt en de leerling een draai om zijn oren geeft. En waarom? Omdat de leerling dat op dat moment juist niet was.

Draai om mijn oren
Tijdens mijn laatste potje golf heb ik mijzelf ook zo’n draai om mijn oren uitgedeeld. Het was geheel onbedoeld en later drong het pas tot me door. Opnieuw probeerde ik de Inner Game te gebruiken om mijzelf als speler “waar te maken”. Echter met alle averechtse gevolgen van dien.

Waarmaken
Wat een absurd idee eigenlijk: mijzelf waarmaken. Want wat waar is, hoeft niet waar te worden gemaakt. En wat niet waar is, kan niet waar worden gemaakt.
Toch wilde ik het zo goed doen. Gebruikmakend van wat ik dacht te hebben geleerd. Inner Game is geen truc, geen manier van doen. Inner Game is een grondhouding, een manier van zijn. Maar dat betekent wel dat ik me onthecht van de behoefte om te scoren. Om alles te willen beheersen.

Recept voor ellende
Juist omdat het zo nodig moest, liep het voor geen meter. Vooral het denken tijdens de slag bleek weer een probaat recept voor ellende. Geen plezier, slecht resultaat, steeds onzekerder en weinig leren. Wanneer ik een hole won, dan was dat doordat mijn tegenstander nog beroerder speelde. Holes werden op deze manier niet gewonnen, maar verloren.

Mezelf overwinnen
Halverwege het spel zag ik mijn eigen waanzin onder ogen en sloot er vrede mee. Het is nu zoals het is. Ik hield op mijzelf te bestrijden. Er kwam zowaar weer wat muziek en regelmaat in mijn spel. Ik wist zelfs de laatste twee holes te winnen en zo uiteindelijk gelijk te spelen. Dit was vooral te danken aan de missers van mijn tegenstander. Niet iets om echt trots op te zijn. Gek genoeg was ik toch enigszins voldaan. Ik had in ieder geval mijzelf overwonnen.
Zoals Gandhi zegt: “Voor mij is de echte held niet degene die zijn tegenstander verslaat, maar die zichzelf overwint”. Moge dit een troost zijn voor anderen, die zichzelf – in golf of in het leven- regelmatig voor de voeten lopen.

Frits Philips jr. maart 2015