Waar staan wij voor?

Visie, waar geloven we in en wat zien we in de markt

‘The Inner Game’ is een waarde(n)volle investering voor professionals.

Leiders in organisaties, sport en samenwerkingsverbanden staan voor grote uitdagingen op het gebied van prestatiemanagement. Enerzijds moeten er steeds betere resultaten komen, anderzijds zijn zij daarvoor in toenemende mate aangewezen op professionals. Voor deze professionals zijn resultaten van belang, echter spelen er vaak zaken die maken of zij kunnen presteren. Denk aan autonomie, zingeving, evenwicht tussen werk en privé. Juist het vinden van verbinding en  het plezier en het genieten van hun werk is essentieel voor een professional om te excelleren.

Tijd voor reflectie

Om deze persoonlijke – en professionele groei vloeibaar te doorlopen is tijd voor reflectie nodig. De ‘Inner Game’ slaat een paradoxale brug tussen de behoeften van de professional als persoon en de belangen van de zaak. Inner Game richt zich op:

  • het versnellen van leerprocessen
  • het ontwikkelen van zelfvertrouwen
  • het maken van keuzes als ook
  • het gelijktijdig verbeteren van prestaties en
  • verhogen van plezier.

Dit alles op een manier die verbindend werkt tussen de leidinggevende/ adviseur, de persoon die coacht en diegene die gecoacht wordt, de professional. Een leerzaam proces, waar elk van beide dichter bij zijn eigen wijsheid uitkomt. En daar dan ook uit eigen beweging mee in beweging blijft!

Het lijkt zo voor de hand liggend, dat we eraan voorbij gaan.